De arbeidsongeschiktheidsverzekering: dictatuur van de verzekeraar ?

Iedere zelfstandige heeft wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarmee is men verzekerd tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. In de praktijk blijken de voorwaarden van zo’n verzekering echter op een cruciaal punt oneerlijk te zijn. Uiteraard in het voordeel van de verzekeraar !

Wat is er aan de hand ?

De voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vermelden vaak dat het de verzekeraar is, die eenzijdig het percentage van arbeidsongeschiktheid vaststelt. De verzekeraar bepaalt ook welke deskundigen hiervoor worden ingeschakeld. Die deskundigen komen uit het netwerk van de verzekeraar en zijn niet zonder meer onafhankelijk. Hoe lager het percentage van arbeidsongeschiktheid, hoe minder de verzekeraar hoeft te betalen. Kortom: de verzekeraar heeft op een cruciaal punt alle macht aan zichzelf toebedeeld. Wat vinden rechters hiervan ?

Er is sprake van een oneerlijke regeling

In een aantal uitspraken hebben rechters geoordeeld dat de bovengenoemde regeling oneerlijk is. De balans tussen de rechten en plichten van partijen wordt namelijk fors verstoord. De verzekerde heeft op grond van de regeling namelijk geen enkel recht om invloed uit te oefenen op het bepalen van de arbeidsongeschiktheid. Een verzekerde heeft bijvoorbeeld niet het recht om (in overleg met de verzekeraar) een deskundige uit te kiezen waar hij vertrouwen in heeft. De rechters baseren hun oordeel op een Europese richtlijn. Die richtlijn beschermt consumenten tegen machtsmisbruik van professionele partijen die diensten verrichten of goederen verkopen.

Wat is het gevolg ?

Een oneerlijke regeling komt te vervallen. In de tot nu toe gevoerde procedures hebben de rechters daarom zelf onpartijdige deskundigen benoemd. Met hulp van die deskundigen bepaalden de rechters vervolgens het percentage van arbeidsongeschiktheid.

Wees alert !

Ook bij andere overeenkomsten die u als consument sluit met een professionele partij, kan er sprake zijn van een oneerlijk artikel in de voorwaarden. Dat zal het geval zijn als de balans tussen de rechten en plichten aanzienlijk wordt verstoord, in het nadeel van de consument. Het is uiteraard de kunst om zo’n situatie te herkennen. Daarvoor bent u bij mij aan het juiste adres !

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling