De dwangsom aan de kant gezet?

De Vasteloavend is net achter de rug en de feestkleding en de steek zijn weer op zolder gezet.
Door een heffingsambtenaar van de gemeente Lansingerland is recent de dwangsomregeling aan de kant gezet.

 

Dwangsomregeling in het kort
Een bestuursorgaan dient zich bij de afhandeling van bezwaren van burgers te houden aan wettelijk vastgestelde regels. Zo moet een uitspraak zorgvuldig tot stand komen. Ook is bepaald dat binnen een bepaalde termijn uitspraak op bezwaar moet worden gedaan. Indien die uitspraak niet tijdig wordt gedaan, dan kan de burger het bestuursorgaan aanmanen. In dat geval is er nog een laatste termijn van 14 dagen om uitspraak te doen. Als dat dan niet tijdig gebeurt, moet het bestuursorgaan aan de burger een dwangsom betalen. Deze kan oplopen tot een bedrag van € 1.260,-.

 

Uitspraak op bezwaar onzorgvuldig
De vermelde heffingsambtenaar werd geconfronteerd met een aanmaning en een laatste termijn van 14 dagen om uitspraak op bezwaar te doen. De ambtenaar deed weliswaar binnen die termijn uitspraak, maar hij verklaarde het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk. Later bleek namelijk dat die uitspraak onjuist was en onzorgvuldig tot stand was gekomen. De burger stelde dat de uitspraak om die redenen niet kon gelden als een geldige uitspraak op bezwaar. De burger was daarom van mening dat de dwangsom wél verschuldigd was.

 

Wat zegt de Hoge Raad?
De Hoge Raad heeft deze zaak zeer recent beslist en heeft bepaald dat de onzorgvuldige beslissing  als een geldige uitspraak moet worden aangemerkt. De ambtenaar heeft hiermee de dwangsom weten te voorkomen.

 

Maar…
De dwangsom is dan wel van de baan, het inhoudelijke geschil is daarmee nog niet beëindigd. De onjuiste en onzorgvuldige beslissing kan namelijk niet blijven bestaan. Dat heeft tot gevolg dat het bestuursorgaan in die procedure in de proceskosten zal worden veroordeeld.

 

Scherp blijven
Deze uitspraak laat, net als vele andere, zien dat het zaak is in bezwaar- en beroepsprocedures tegen de overheid alert te blijven en de termijnen scherp in de gaten te houden. De (fiscaal) advocaten van Tijssen & Saes advocaten en belastingkundigen weten precies waar ze op moeten letten. Neem daarom gerust eens vrijblijvend contact met ons op. 

 

mr. J.B. (Jeroen) Gubbels

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling