Eigen haard is goud waard

Nederland telt ongeveer 4,5 miljoen koopwoningen en 3,3 miljoen huurwoningen. Een groot deel van de Nederlandse bevolking woont dus in een huurwoning. Bent u als verhuurder of huurder wel op de hoogte van uw rechten en plichten? Mag een verhuurder bijvoorbeeld zomaar de huurovereenkomst opzeggen?

 

Rechten en plichten verhuurder en huurder

Een verhuurder heeft diverse verplichtingen. Zo dient hij de woning aan de huurder ter beschikking te stellen, bepaald onderhoud te verrichten en de huurder rustig woongenot te verschaffen. Hier tegenover staat dat de verhuurder een bedrag aan huur (op tijd) dient te ontvangen en dat de huurder zich dient te gedragen als een goed huurder.

 

Opzeggen huurovereenkomst door huurder

Indien een huurder de huurovereenkomst wenst op te zeggen dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden. De huurder hoeft niet aan te geven wat de reden is van de opzegging van de huurovereenkomst.  De opzegtermijn voor de huurder is gelijk aan de betalingstermijn voor de huur. Bijna alle huurders betalen de huur per maand, de opzegtermijn is dan ook één maand.

Let op! Huurt u voor een vaste periode van langer dan twee jaar een zelfstandige woning? Dan kunt u de huur soms pas opzeggen als deze periode is verstreken. U kunt alleen eerder opzeggen indien de verhuurder hiermee instemt.

 

Opzeggen huurovereenkomst door verhuurder

Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de verhuurder niet zomaar opgezegd worden. De huurder geniet een grote mate van huurbescherming. Allereerst dient de verhuurder, net zoals de huurder, de huur schriftelijk per aangetekende brief opzeggen. De verhuurder dient een wettelijke reden voor de opzegging van de huur te geven. Opzegging is alleen mogelijk als:

 

–  De huurder zich niet gedraagt als een goed huurder (denk hierbij aan het regelmatig te laat betalen van de huur of het veroorzaken van overlast).

–  De verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik (indien de verhuurder voornemens is de woonruimte te verkopen dan is dit geen wettelijke reden om de huur te mogen opzeggen).

–  De verhuurder een geldend gemeentelijk bestemmingsplan wil realiseren op de plaats van de woning.

–  De huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuw huurcontract te sluiten.

–  Er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamerhuurder en het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van de huurder om in de kamer te blijven wonen.

–  Er een aparte clausule is opgenomen die tussentijdse beëindiging mogelijk maakt indien de verhuurder of een vorige huurder weer in de woning wil gaan wonen.

 

Tot slot dient de verhuurder ook in deze brief te vragen of de huurder binnen zes weken schriftelijk wil laten weten of wordt ingestemd met de opzegging van de huur. Indien de huurder instemt met de opzegging van de huur is daarmee de kous af. Indien de huurder niet instemt met de opzegging van de huur dan kan de verhuurder na het verstrijken van deze zes weken naar de rechter stappen. De rechter zal dan bepalen of de opzegging van de huur rechtmatig is of niet.

 

Neem contact op

Het huurrecht is zeer omvangrijk en vergt expertise. Tijssen & Saes Advocaten en belastingkundigen heeft de kennis in huis om zowel verhuurders als huurders te adviseren en bij te staan in uiteenlopende huurkwesties. Schroom daarom ook niet om contact op te nemen.

 

Mr. S.I.J. (Simone) van Hees

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling