Opzet en schuld bij letselschade

De strijd in het spel en in de liefde

Een middelbare schoolklas gaat voetballen tijdens de gymles. De teams bestaan uit jongens en meisjes door elkaar. De gymleraar is scheidsrechter en houdt toezicht. Claudia en Veerle, elk van een ander team, rennen naar de bal. Als Claudia eerder bij de bal is zet Veerle een tackle in om Claudia de bal af te nemen. Veerle doet dat zo ruw dat Claudia daardoor ernstig knie- en enkelletsel oploopt. Claudia ziet haar carrière bij de Oranje leeuwinnen in duigen vallen. Boze tongen beweren dat Veerle verliefd is op Nick, het vriendje van Claudia, die ook meevoetbalt.

 

Wie gaat de schade van Claudia betalen? Veerle, de school of heeft Claudia pech?

Bij sport en spelsituaties geldt in principe een verhoogde drempel van aansprakelijkheid. De reden daarvan is dat de deelnemers aan het spel een zeker risico aanvaarden om een blessure op te lopen. Ingeval van een excessieve overtreding ligt dat anders. Dat wordt echter niet snel aangenomen. De kans dat Veerle de schade van Claudia moet vergoeden is niet zo groot.

 

Aansprakelijkheid school?

De school heeft een zorgplicht om de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen. Dat er jongens en meisjes door elkaar spelen maakt het juridisch interessant. Vanwege het verschil in fysieke kracht had de leraar voor de wedstrijd moeten zeggen: tackles en slidings zijn verboden. Geen van de leerlingen heeft die instructie gehoord van de leraar, hoewel die verklaart het wel gezegd te hebben.  Claudia stelt de school aansprakelijk en deze schakelt haar verzekeraar in.

 

De opzetclausule

De verzekeraar hecht veel geloof en waarde aan de diverse verklaringen dat Veerle Claudia met opzet raakte uit jaloezie. De verzekeraar zegt: Veerle deed het met opzet en opzettelijk toegebracht letsel valt niet onder de dekking. Dus wij betalen niet. Slaagt het beroep van de verzekeraar op de opzetclausule indien zou komen vast te staan dat Veerle Claudia expres raakte?

 

Standpunt Hoge Raad

Onze hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft in april 2018 bepaald dat voor een geslaagd beroep op de opzetclausule noodzakelijk is “dat sprake is van een opzettelijke gedraging die was gericht op een persoon en naar objectieve maatstaven als een te verwachten of normaal gevolg dit letsel kan meebrengen en daarom objectief gezien gericht was op het toebrengen van zodanig letsel”. Dat betekent dat een beroep op de opzetclausule alleen slaagt als de gedraging gericht was op ongeoorloofd gedrag en dit letsel daarvan het voorzienbare gevolg was. De rechter zal niet lichtvaardig aannemen dat voorzienbaar was dat Claudia door die tackle nooit meer op haar niveau zou kunnen voetballen. Maar zelfs als dit wel komt vast te staan, dan nog kan een beroep op de opzetclausule falen indien een beroep op de opzetclausule niet tot een redelijk en maatschappelijk resultaat leidt, aldus de Hoge Raad. De kans dat de verzekeraar van de school aan Claudia haar schade moet vergoeden is dus groot.

Neem in geval van letselschade direct contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

 

mr. E.H.J.M. (Erland) Dohmen

 

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling