Feeling hot, hot, hot!

Juli is net achter de rug. Het was een zonovergoten en snikhete maand. In augustus gaan we voorlopig op dezelfde tropische voet verder.

Voor de mensen die niet op vakantie, maar gewoon aan het werk zijn, brengt airconditioning vaak de nodige verkoeling. Maar wat als die er niet is? In veel gevallen is het dan – letterlijk – puffen geblazen.

Welke verplichtingen rusten er eigenlijk op werkgevers bij tropische temperaturen op de werkvloer?

De Arbeidsomstandighedenwet (en andere regelgeving) bevat voorschriften over hoe met warmte op de werkplek moet worden omgegaan.

De hoofdregel is dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Werken tijdens warmte of hitte kan immers allerlei ernstige en minder ernstige klachten en problemen veroorzaken. Het is aan de werkgever om  dat te voorkomen.

Het Arboportaal van de Rijksoverheid geeft aan dat er bij temperaturen boven de 26 graden sprake is van een extra lichamelijke belasting. In dat geval moet worden nagedacht over maatregelen. Gedacht kan worden aan: het gebruik van ventilatoren, inlassen van drinkpauzes, maar ook de invoering van een tropenrooster of werktijdverkorting.

Voor verschillende werksituaties gelden verschillende richtlijnen.

Zo geldt bij kantoorwerk een maximumtemperatuur van 28 graden. Bij intensieve lichamelijke arbeid is dat 26 graden of, bij het ontbreken van luchtcirculatie 25 graden. Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25 graden, en zonder luchtcirculatie 23 graden.

Het is moeilijk om te bepalen wanneer het te warm is. Dat is namelijk niet enkel afhankelijk van de temperatuur, maar bijvoorbeeld ook van de luchtvochtigheid, werkkleding en ventilatie.

In de meeste gevallen is de eerste stap voor de werknemer om het gesprek hierover met de werkgever aan te gaan. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan contact worden gezocht met een arbodeskundige of arbodienst. In het uiterste geval zelfs met de arbeidsinspectie (Inspectie SZW). Verder geldt dat, als er vanwege hitte gevaar dreigt voor de gezondheid, het werk neergelegd worden.

In de meeste gevallen zal het zo’n vaart niet lopen, maar het is wél van belang dat werkgevers en werknemers goed geïnformeerd zijn. Ik hoop dat u door dit artikeltje weer wat wijzer bent geworden.

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling