Geldzorgen # alimentatie # spoedprocedure

Als ik u vraag, “hoe gaat het met u”, krijg ik op dit moment hele verschillende antwoorden te horen. Van zelf ziek zijn geweest, tot het zijn van schooljuf, werknemer en mantelzorger en dat allemaal tegelijkertijd. Ondernemers die de wanhoop nabij zijn, maar ook particulieren die salaris hebben moeten inleveren en hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen.

 

Alimentatie

Een van die betalingsverplichtingen, kan het maandelijks betalen van kinder-  en/of partneralimentatie zijn. Wat te doen als je niet meer kunt betalen? Ga het gesprek aan met je ex-partner en probeer in onderling overleg tot een regeling te komen. Leg uit wat er speelt, speel open kaart. Des te meer begrip kan je ex-partner opbrengen.

 

Nieuwe afspraken

Lukt het om tot een regeling te komen, leg die afspraken dan vast. Dat kan al in een e-mail over en weer, waarin jullie allebei de nieuwe afspraken bevestigen. Lukt het jullie niet om samen tot nieuwe afspraken te komen, schakel dan een professional in, zoals een mediator. Is daar echter geen draagvlak voor en de nood is zo hoog dat niet langer gewacht kan worden, dan moet er op zeer korte termijn duidelijkheid ontstaan.

 

Spoedprocedure

Een advocaat kan voor u een spoedprocedure aanhangig maken bij de rechtbank. Er wordt een “voorlopige voorziening” gevraagd. In een bodemprocedure (deze procedure duurt aanzienlijk langer dan de voorlopige voorzieningen) wordt vervolgens een definitieve beslissing genomen. De voorlopige voorzieningen kunnen als een soort noodprocedure worden gezien. Het is aan de rechter om te beoordelen of de nood zo hoog is dat de bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

Heeft u vragen over dit onderwerp, of andere familierecht gerelateerde onderwerpen dan bent u bij ons kantoor aan het juiste adres. Zowel als advocaat of als mediator kunnen wij u bijstaan.

 

mw. mr. N. (Nicole) Geradts

Wellicht ook interessant?

Huurverhoging in 2022: Hoe zit dat?

De datum waarop veel verhuurders de huurprijs van een woning verhogen, 1 juli, nadert. Maar hoeveel mag de huurprijs worden verhoogd? Vrijesectorwoning of sociale huurwoning

Misverstanden in het familierecht

Dagelijks behartigen wij de belangen van cliënten die te maken hebben met familierechtelijke geschillen, in de breedste zin van het woord. Er zijn een aantal