Inzagerecht medisch dossier door nabestaanden

Recent heeft de KNMG een handreiking uitgebracht voor hulpverleners en een voor patiënten en nabestaanden, naar aanleiding van de wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), welke wijziging per 1 januari 2020 in werking is getreden. Welke (belangrijke) wijzigingen hebben plaatsgevonden zal ik hieronder voor u uiteenzetten.

 

Hoofdregel

Allereerst is van belang om de hoofdregel te noemen die geldt bij het recht op inzage en afschrift van het medisch dossier van een overleden naaste door nabestaanden. De hoofdregel is namelijk dat het medisch beroepsgeheim van een hulpverlener ofwel arts ook na het overlijden van de patiënt blijft gelden. Een nabestaande kan daardoor niet zomaar het medisch dossier van een overleden naaste inzien, nu daar specifieke voorwaarden aan zijn verbonden.

 

Situatie vóór 1 januari 2020

Zoals hiervoor aangegeven geldt de hoofdregel dat een arts gebonden is aan zijn medisch beroepsgeheim, ook na het overlijden van de patiënt. Als een nabestaande toch een verzoek neerlegde om het medisch dossier van een overleden naaste te ontvangen, dan waren er vóór 1 januari 2020 enkele uitzonderingen van belang, op grond waarvan het beroepsgeheim van de arts doorbroken mocht worden:

  • De patiënt moest bij leven de toestemming voor inzage hebben gegeven of;
  • Er mocht worden verondersteld dat de patiënt de toestemming bij leven zou hebben gegeven of;
  • Er was sprake van een zwaarwegend belang op grond waarvan het medisch dossier aan een nabestaande diende te worden verstrekt.

 

Situatie ná 1 januari 2020

Na 1 januari 2020 is de hoofdregel gewoon blijven gelden, maar zijn de uitzonderingen voor doorbreking van het beroepsgeheim aangevuld:

  • De patiënt heeft hier tijdens zijn leven toestemming voor gegeven ;
  • Een nabestaande of voormalig vertegenwoordiger van de patiënt heeft een mededeling van een incident ontvangen op grond van de Wkkgz ;
  • Iemand heeft een zwaarwegend belang bij inzage in het dossier ;
  • Het verzoek wordt gedaan door de ouders of voogd van een overleden kind dat jonger is dan 16 jaar.

Zoals u kunt zien zijn de uitzonderingen uitgebreid en zijn er nu meer mogelijkheden voor nabestaanden om doorbreking van het beroepsgeheim te rechtvaardigen door zich te beroepen op een van de voornoemde uitzonderingen.

 

Vrijblijvend gesprek

Bij Tijssen & Saes willen we altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in het recht, zodat we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen. Of het nu gaat om een verkeersongeval, arbeidsongeval of een medische kwestie, u kunt er altijd van uitgaan dat wij de juiste kennis in huis hebben om uw belangen te behartigen.

 

U kunt altijd contact opnemen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek.

 

mr. D.A.G. (Dennis) Moonen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling