Inzagerecht voor nabestaanden?

Medisch beroepsgeheim

Math overlijdt na een operatie. Zijn vrouw, Mieke, blijft achter met 2 kinderen. Mieke vermoedt dat Math is overleden door een fout bij de operatie. Als dat zo is, dan heeft zij recht op overlijdensschade. Mieke wil inzage in het medisch dossier van Math. Het ziekenhuis beroept zich op het medisch beroepsgeheim en weigert de inzage. Kan Mieke die inzage toch afdwingen?

Inzagerecht patiënt

De patiënt zelf heeft in beginsel recht op inzage en een kopie van het medisch dossier. Maar als door het afgeven van het medisch dossier de privacy van anderen in het gedrang komt, dan kan de arts de afgifte weigeren.

Inzagerecht nabestaanden niet wettelijk geregeld

Math is overleden. Kan Mieke nu een kopie van zijn medisch dossier verlangen? Over het inzagerecht voor nabestaanden staat niets in de wet. Daarom hebben rechters zelf regels bedacht wanneer een nabestaande wel of geen recht op inzage heeft.

Welke regels hebben rechters bedacht?

Misdrijf

Soms is er een verdenking dat iemand door een misdrijf is omgekomen. Dan wordt een schouwarts ingeschakeld om de doodsoorzaak vast te stellen. Volgens de rechtspraak hebben nabestaanden het recht om die doodsoorzaak te vernemen.

Toestemming bij leven

Als de patiënt bij leven toestemming heeft gegeven tot inzage, dan geldt die toestemming ook na de dood. Wel moet overtuigend blijken dat die toestemming al tijdens het leven is gegeven.

Veronderstelde toestemming na de dood

Maar volgens de rechters is er nog een derde mogelijkheid voor nabestaanden om het dossier te krijgen. Dat is het geval als aannemelijk is dat de overledene die toestemming zou hebben gegeven. Ook moeten de nabestaanden een “zwaarwegend belang” hebben bij de afgifte van het medisch dossier. Ik denk, dat Mieke een goede kans maakt om gelijk te krijgen van de rechter. Want Math zou, denk ik toch, zijn weduwe en kinderen een mooie schadevergoeding toewensen, bij alle ellende. Dat zij een groot belang heeft bij de afgifte van het dossier is duidelijk. Zij heeft recht om te weten wat met haar man is gebeurd. En het dossier kan de basis zijn om een schadeclaim op te baseren.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Dennis Moonen, LL.B.

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling