Recht op transitievergoeding? Wees alert!

Wat weet u van uw rechten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Mogelijk heeft u recht op een transitievergoeding.

 

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële vergoeding van de werkgever aan de werknemer. Voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij de werkgever ligt. Het doel van de transitievergoeding is tweeledig: de transitievergoeding dient als financiële compensatie voor het baanverlies én het dient de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Zowel vaste als tijdelijke werknemers hebben recht op transitievergoeding. Tot 1 januari 2020 gold als voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst, ongeacht of deze voor onbepaalde of bepaalde tijd was aangegaan, ten minste 24 maanden had geduurd. Deze voorwaarde is met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) per 1 januari 2020 vervallen, waardoor vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst aanspraak op een transitievergoeding gemaakt kan worden.

 

Termijn

Maar let op, veel werknemers zijn niet op de hoogte dat zij hun aanspraak op transitievergoeding kunnen verliezen. Indien een werkgever deze wettelijke transitievergoeding niet betaalt, dient de werknemer zelf actie te ondernemen en een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. De werknemer kan bij de kantonrechter uitbetaling van de transitievergoeding afdwingen. Wanneer de werknemer hiermee te laat is zal de transitievergoeding niet meer kunnen worden geclaimd.  Maar hoe zit het nu met de termijn waarbinnen een werknemer een verzoekschrift moet indienen? De wet stelt dat een verzoekschrift moet worden ingediend binnen drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

 

Procedure

In de praktijk bestaat soms onduidelijkheid over deze termijn. In een recente uitspraak van de Hoge Raad van 5 februari 2021 is meer duidelijkheid gegeven hoe deze termijn moet worden uitgelegd. In deze zaak heeft een werkneemster een verzoekschrift ingediend om uitbetaling van de transitievergoeding af te dwingen. Dit deed zij op 30 mei 2018. De arbeidsovereenkomst was op 28 februari 2018 geëindigd. De kantonrechter oordeelde dat de werkneemster te laat was met het indienen van het verzoekschrift. De werkneemster ging in hoger beroep bij het Hof. Het Hof oordeelde anders, en kende toch de transitievergoeding toe. Vervolgens werd naar de Hoge Raad gestapt, de hoogste rechter in Nederland.

 

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat de termijn waarbinnen het verzoekschrift tot toekenning van een transitievergoeding moet worden ingediend, begint op de eerste dag na de laatste werkdag en afloopt aan het einde van de met die laatste werkdag overeenstemmende dag drie maanden later. De termijn eindigt daarmee in beginsel steeds aan het einde van de dag met hetzelfde nummer als dat van de laatste werkdag. De arbeidsovereenkomst was geëindigd op 28 februari 2018 om 24.00 uur, en daarom was 28 mei 2018 de laatste dag was waarop het verzoekschrift tot toekenning van een transitievergoeding kon worden ingediend. De Hoge Raad oordeelde dus dat de werkneemster te laat was met het indienen van het verzoekschrift, waardoor zij haar transitievergoeding niet meer kon claimen. Hierdoor zag deze werkneemster een transitievergoeding van € 53.111,94 bruto aan zich voorbij gaan.

 

Neem contact op

Let dus goed op de termijnen in het recht. Zeker in het  arbeidsrecht bestaan korte termijnen. Heeft u als werknemer of als werkgever vragen over de transitievergoeding, of heeft u een andere arbeidsrechtelijke vraag? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. U kunt altijd contact opnemen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek.

 

mw. S.I.J. (Simone) van Hees 

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling