Schadevergoeding in de strafprocedure?

Stel, u bent slachtoffer van een misdrijf, en u lijdt daardoor schade. Denk daarbij bijvoorbeeld aan medische kosten, het minder kunnen werken in loondienst of in uw onderneming of u lijdt psychische schade. U wilt natuurlijk graag uw schade vergoed krijgen door de dader.


Voegen in strafprocedure

Als er tegen de verdachte een strafzaak wordt opgestart, dan kunt u ervoor kiezen om u als slachtoffer of nabestaande te voegen in die strafzaak. Als de verdachte strafrechtelijk veroordeeld wordt, dan kan de strafrechter tegelijkertijd uw schadevergoeding vaststellen. Als de dader dit niet aan u betaalt, dan betaalt de Staat de vastgestelde schadevergoeding. Vervolgens zal de Staat het bedrag terugvorderen van de dader, maar dat is niet uw probleem.


Handreiking aan slachtoffers en nabestaanden

De wetgever heeft slachtoffers en nabestaanden hiermee een eenvoudige en snelle procedure willen geven om hen zoveel mogelijk schadeloos te stellen. In die zin is deze mogelijkheid een relatief eenvoudige manier om uw schade vergoed te krijgen. Anderzijds ook een bijzondere procedure, waar het strafrecht en het civiele recht samen komen, wat maakt dat het niet geschikt is voor elke situatie en elke schade. Zoals altijd in het recht, gelden ook hier voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.


In welke gevallen?

De Hoge Raad heeft op 28 mei 2019 een overzichtsarrest gewezen en daarin nog eens duidelijk omschreven in welke situaties schadevergoeding in de strafprocedure kan worden gevraagd. Voorop staat dat u door het strafrechtelijk handelen rechtstreeks schade moet hebben geleden. Of dat zo is, is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. U begrijpt, dat dit een ruim begrip is waar men alle kanten mee uit kan. Laat u daarom van tevoren goed adviseren. Wij doen dit graag voor u.  

Wij vinden het belangrijk, dat uw schade zoveel mogelijk vergoed wordt, en zoeken altijd met u naar de beste weg om dat voor elkaar te krijgen. Belt u gerust voor een vrijblijvend advies.

Rianne Saes

Tijssen en Saes Advocaten en Belastingkundigen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling