Tijd voor vakantie(werk)!

De zomervakantie is weer aangebroken! Hoog tijd om van het mooie weer te genieten na een jaar lang hard werken of studeren. Scholieren en studenten benutten deze periode ook om vakantiewerk te verrichten. Dit komt werkgevers goed van pas in verband met zomerse drukte of werknemers die met vakantie zijn.

Vakantiewerk is juridisch gezien een arbeidsovereenkomst die korte tijd duurt. Deze brengt rechten en verplichtingen voor werkgever en werknemer met …zich mee. Het is goed hiervan op de hoogte te zijn. Ik help u alvast op weg met de volgende aandachtspunten:

1. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft de voorkeur boven een mondelinge arbeidsovereenkomst. Dat voorkomt discussies over wat wel of niet is afgesproken.

2. Ook voor jeugdige werknemers geldt een minimumloon, dat afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer. Een lager loon mag niet, een hoger altijd.

3. Vakantiekrachten hebben net als andere werknemers recht op 8% vakantiegeld en bouwen ook vakantiedagen op.

4. De werkgever is verplicht een loonstrookje aan de werknemer te verstrekken. Daarmee kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of gewerkte uren ook worden betaald.

5. De Arbeidstijdenwet bepaalt wanneer en hoelang gewerkt mag worden. De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt welk werk jonge werknemers mogen doen. Voor jongeren tot 18 jaar gelden speciale regels.

6. Is er een CAO van toepassing? Deze bevat regels die niet in de arbeidsovereenkomst staan, maar wél tussen werkgever en werknemer gelden. Zo kan de werknemer volgens de CAO recht hebben op een hoger loon dan in de arbeidsovereenkomst is bepaald.

In de dagelijkse praktijk doen zich allerlei vragen en discussies met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor. Bel mij daar gerust over, ik adviseer u graag. En of nu aan het strand ligt of aan het werk bent: ik wens u een mooie en zonnige zomer toe!

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling