Verhuizen met mijn kind: mag dat zomaar?

Noah en Robin hebben samen een kind: Basje. Zij wonen samen in Roermond. Basje is vijf jaar oud. Robin besluit om te relatie te beëindigen en vertrekt samen met Basje naar Mönchengladbach, een stad in Duitsland. De afstand tussen Mönchengladbach en Roermond is ongeveer 35 minuten. Desondanks zijn de veranderingen voor Basje groot, aangezien Basje wordt geconfronteerd met een nieuwe taal en cultuur.

 

Noah kan zich niet verenigen met het besluit van Robin om samen met Basje te verhuizen naar Mönchengladbach. Wat nu?

 

Als eerste dient te worden vastgesteld of Noah belast is met het (gezamenlijk) ouderlijk gezag. Indien Noah ouderlijk gezag heeft, zal Robin toestemming moeten vragen aan Noah om samen met Basje te mogen verhuizen. Indien Noah geen ouderlijk gezag heeft, wordt de situatie lastiger. Een ouder die alleen belast is met het gezag over het kind, heeft namelijk in beginsel de bevoegdheid om naar eigen inzicht het kind te verzorgen en op te voeden. Onder die bevoegdheid valt ook het bepalen van de woonplaats van het kind. Desondanks zou de rechter een ordemaatregel, zoals een verhuisverbod, op kunnen leggen, indien zou blijken dat de belangen van het kind ernstig in het gedrang komen door de verhuizing.

 

Of Noah het ouderlijk gezag heeft, is dan ook van grote invloed. Wanneer heeft een ouder eigenlijk het ouderlijk gezag? Weet u of u het ouderlijk gezag heeft over uw kind?

 

Het is belangrijk dat een ouder hierover nadenkt, juist ook op het moment dat een relatie goed loopt.

 

Heeft u hier vragen over? Of andere vragen gerelateerd aan het familierecht? Neem contact op!

 

Mw. mr. K.C.M. (Kim) Stultiens

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling