Vrije advocaatkeuze onder dekking van rechtsbijstand, nu ook buiten procedures?

Situatie vóór het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vóór het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 mei 2020 was het zo dat u via uw rechtsbijstandverzekering alleen een eigen advocaat kon kiezen, op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar, als er geprocedeerd moest worden in uw zaak.

 

Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 mei 2020

In deze uitspraak oordeelde het Hof in een zaak uit België dat de Belgische buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddelingsprocedure onder het bereik van het recht van vrije advocaatkeuze vallen. Daarbij is met name van belang dat het Hof een ruimere uitleg heeft gegeven aan het begrip gerechtelijke procedure. Op dat moment was de vraag wat dat zou betekenen voor de vrije advocaatkeuze ten aanzien van het buitengerechtelijk traject in Nederland. Daarover heeft het Kifid zich uitgelaten op 31 maart 2021.

 

Uitspraak Kifid van 31 maart 2021

Het Kifid volgt in de uitspraak de lijn van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 mei 2020 en oordeelt dat de ruime uitleg van het begrip gerechtelijke procedure tot gevolg heeft dat een rechtsbijstandsverzekerde in elke fase die tot een procedure bij de rechter kan leiden de mogelijkheid moet hebben de door hem gewenste externe rechtshulpverlener in te schakelen.

 

Wat betekent dat voor u als rechtsbijstandsverzekerde?

Momenteel ligt er nog niets definitief vast, omdat de betreffende rechtsbijstandsverzekeraar nog in beroep zal gaan tegen de uitspraak van het Kifid van 31 maart 2021. Maar gelet op de ontwikkelingen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 mei 2020, zou het zomaar kunnen zijn dat u in de nabije toekomst op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar, ook in het buitengerechtelijk traject, een eigen advocaat mag kiezen. Dat zou mijn inziens een goede ontwikkeling zijn, nu u dan altijd kunt kiezen voor een specialist op het gebied waar uw juridisch geschil betrekking op heeft. Dat is voor u als rechtsbijstandsverzekerde alleen maar gunstig, nu er bij de rechtsbijstandsverzekeraar niet altijd specialisten werkzaam zijn op het gebied waar uw juridisch geschil betrekking op heeft.

 

Belang voor letselschadezaken

We zullen u daarom op de hoogte houden met betrekking tot de verdere ontwikkelingen op dit gebied. Deze ontwikkeling kan namelijk ook van belang zijn voor letselschadezaken, waarbij aansprakelijkheid niet direct kan worden bereikt. Mocht u verder vragen hebben over letselschade na verkeersongevallen, arbeidsongevallen of medische fouten, dan kunt u ons altijd bellen voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

 

mr. D.A.G. (Dennis) Moonen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling