Erfrecht

Wat gebeurt er met de bezittingen en schulden

..wanneer iemand is overleden

Over erfrecht

Het erfrecht regelt wat gebeurt met bezittingen en schulden van iemand die is overleden. En vaak zien wij discussies ontstaan over de vererving van deze nalatenschap. Zo voelen een of meerdere erfgenamen zich regelmatig tekort gedaan. Want hebben ze wel hun legitieme deel ontvangen? Klopt de omvang van de nalatenschap wel? En is een van de kinderen bij leven al bevoordeeld door schenkingen, hoe moet daarmee dan rekening worden gehouden?

Vermogen

Deze discussies eindigen vaak bij de rechter, waardoor die het laatste woord heeft. Om zelf invloed op de oplossing te houden, adviseren wij onze cliënten graag over de manier waarop ze hun vermogen bij overlijden zo goed mogelijk kunnen nalaten. Wij adviseren particulieren, maar ook zakelijke klanten die graag zien dat hun ondernemingen ook na het overlijden voortgezet worden. Als adviseur begeleiden we de ondernemer gedurende de gesprekken met de notaris en de accountant. Daarbij beoordelen we conceptplanningen en testamenten. Dit laatste ook met een fiscale bril.